Thursday, July 23, 2009

Window Bukan Asli?


Ramai pengguna Microsoft Windows memilih CD cetak rompak untuk memasang perisian ini. Sebagai penyelesaiannya, Microsoft telah berjaya membangunkan 'robot' mengintip PC yang telah menggunakan windows cetak rompak. Hasilnya adalah seperti ditunjukkan.
Adakah anda turut mengalami kejadian ini? Anda mahukan penyelesaiannya? Berikut adalah cara-cara untuk menghilangkan mesej ini.
1. Buka Windows Task Manager

2. Tamatkan wgatray.exe process di Task Manager
3. Restart Windows XP in Safe Mode

4. Delete WgaTray.exe dari c:\Windows\System32

5. Run RegEdit

6. Cari lokasi fail ini:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
7. Delete folder ‘WgaLogon’ dan segala fail di dalamnya
8. Reboot Windows XP.
9. Selamat mencuba.

No comments:

Post a Comment