Thursday, July 23, 2009

Hard disk/ Flash Protected


Pernahkah
kekadang ada rakan yang cuba copy atau cut fail dari hard disk kompter anda tetapi anda tidak mengetahui perkara tersebut? Barangkali fail itu cukup peribadi untuk dikongsikan bersama orang lain. Sebenarnya anda boleh protect hard disk anda untuk dicopy ke flash disk dengan cara berikut: 1. masuk RUN > Taip REGEDIT > OK
2. Cari —> HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
3. Di folder CONTROL, Klik -> Edit > New > Key
Namakan folder baru itu —> “StorageDevicePolicies”
4. Pada folder “StorageDevicePolicies”, klik Edit>New>Dword (32-bit)
5. Namakan : “WriteProtect”
6. Klik 2x Key WriteProtect-nya, ganti Value Data jadi 1
7. Restart.

8. Selamat mencuba.

No comments:

Post a Comment